Praktijkondersteuner


Praktijkondersteuner Somatiek

Per 1 mei 2004 is er een praktijkondersteuner in de praktijk gekomen.

Voor een aantal mensen is dit al een bekend begrip, maar voor velen is dit een nieuw verschijnsel.

Wat is een praktijkondersteuner?

Een praktijkondersteuner is een doktersassistente of verpleegkundige die na een 2 jarige vervolgopleiding taken van de huisarts over kan nemen. Dit zijn taken die niet altijd door een arts uitgevoerd hoeven te worden.

Waarom een praktijkondersteuner?

De bevolking vergrijst en daarmee neemt het aantal chronisch zieken toe.

De controles en behandelmogelijkheden van deze patiënten zijn de laatste jaren steeds uitgebreider geworden.

Voor het handhaven en verbeteren van de kwaliteit worden een aantal taken en controles in de huisartsenpraktijk steeds meer volgens een bepaald vast protocol uitgevoerd.

Intussen is uit veel onderzoek en ervaring bekend geworden,dat deze manier van werken een duidelijk toegevoegde waarde heeft.

De praktijkondersteuning is een aanvulling op en uitbreiding van de zorg.

Wat zou de praktijkondersteuner voor u kunnen doen?

Het controleren en behandelen van hoge bloeddruk volgens een bepaald protocol.

De controle van de  diabetes patiënten , naast de zorg van de diabetesverpleegkundige.

Voor astma en COPD patiënten het geven van adviezen en periodiek onderzoek.

Zij kan ook huisbezoeken doen na een ziekenhuisopname of indien nodig bij ouderen. Zij controleert en geeft voorlichting over de medicatie en informeert de huisarts.

De praktijkondersteuner werkt zowel in de praktijk van dokters van der Wild als in de praktijk van dokter Burgers.

Wie is de praktijkondersteuner?

Lia Moons-Middelweerd, een doktersassistent met de vervolgopleiding praktijkondersteuning.

Emmalie van Rij, verpleegkundige met opleiding praktijkondersteuning

Zij zal afspraken met u maken voor een eigen spreekuur en de huisartsen zullen dan ook patiënten naar haar spreekuur doorverwijzen.

Zij zal u zelfstandig maar wel in duidelijk overleg met de huisartsen gaan controleren, adviseren en behandelen volgens vaste afspraken.

Locatie:

Het spreekuur wordt gehouden op het gezondheidscentrum de Hoeksteen

Praktijk ondersteuner GGZ

Annemarie Lie Pauw Sam en Rashree Ramawadhdoebe zijn praktijk ondersteuners GGZ.

Zij kan u binnen de huisartsen praktijk middels een aantal gesprekken ondersteunen indien er sprake is van psychische problematiek.

Een verwijzing naar haar verloopt altijd via de huisarts.