Diabetes Informatie


Er is bij u  suikerziekte geconstateerd

Inventarisatie hiervan en het opstarten van eventuele medicatie gebeurt onder begeleiding van onze praktijkondersteuner en de diabetes verpleegkundige.

U zult door hen geïnformeerd worden over de invloed van suikerziekte op uw lichaam en uw leven en over de verdere gang van zaken in de praktijk.

Volgens een in een in protocol vastgesteld schema wordt u door een van hen of de huisarts gecontroleerd.

Indien nodig zal in overleg de specialist gevraagd worden om u te adviseren of te controleren.

In veel gevallen kan de controle van de diabetes plaats vinden in de huisartsenpraktijk