Privacywet AVG


Vanaf 25 mei 2018 gaat in de hele EU nieuwe privacywetgeving gelden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze nieuwe wet zijn er nieuwe verplichtingen die erop gericht zijn om:
– uw gegevens beter te beveiligen;
– u als patiënt meer controle te geven over uw gegevens;
– de huisartsen en zorgverleners te stimuleren gericht beleid te maken op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

Wij zijn als praktijk hard bezig om onze praktijkvoering aan te passen aan de nieuwe wet AVG. Samen met de meeste huisartsen uit Midden-Holland hebben we een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld van Stichting Privacyzorg om ons hierbij te ondersteunen.

In de onderstaande privacyverklaring informeer ik u over wat wij met uw persoonsgegevens doen. U heeft als patiënt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Hieronder treft uw ook een aanvraagformulier voor inzage, afschrift correctie of vernietiging van uw medische gegevens.

privacyverklaring
aanvraagformulier medische gegevens