Andere spreekuren


Onze praktijkondersteuners (POH) en assistentes verzorgen de volgende speciale spreekuren:

 • Diabetes Mellitus (suikerziekte)
 • Astma en C.O.P.D.
 • Risicoprofiel voor Hart- en Vaatziekte
 • Hypertensie (hoge bloeddruk)
 • Broek- en bedplassen
 • Stoppen met roken
 • Psychische klachten
 • Wratten spreekuur
 • Oren uitspuiten
 • Uitstrijkjes i.h.k.v. bevolkingsonderzoek

Verder vindt u in ons gezondheidscentrum:

 • Fysiotherapie
 • Wijkverpleging
 • Ergotherapie
 • Diabetesverpleegkundige
 • Diëtiste
 • Algemeen Maatschappelijk Werk
 • Verloskunde
 • Podotherapie