Afspraak maken


Afspraken 0182-372537 optie 3

Spreekuur op afspraak

Op iedere werkdag wordt er spreekuur gehouden. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is hiervoor opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken over de aard en de spoedeisendheid van uw klacht. De assistente is (net als uw huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.15 en 10.00 uur.

Telefonisch contact

Tussen 11:00-12:00 kunt u bellen voor uitslagen van o.a. radiologisch- en laboratoriumonderzoek. Het kan zijn dat de huisarts zelf de uitslagen met u wil bespreken. Het is belangrijk dat uw telefoonnummer op de huisartsenpraktijk bekend is. Controleer daarom regelmatig of het telefoonnummer dat wij van u hebben nog klopt. Als u telefonisch overleg met een van de huisartsen wilt kunt u daarvoor een afspraak maken bij de assistente.

Meer tijd

Een huisarts heeft ongeveer 10 minuten de tijd voor 1 consult. Heeft u meerdere klachten of vragen? Of schat u in dat u meer tijd nodig heeft. Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek

Wanneer het echt niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Realiseert u zich ook dat de huisarts beter zijn werk kan doen op de huisartsenpraktiijk waar hij/zij al het onderzoeksmateriaal en al uw medische gegevens bij de hand heeft.

Afspraak afzeggen

Belt u ons tijdig als u verhinderd bent?