Privacywet AVG


De praktijk heeft een privacyreglement, dat dient als richtlijn bij het omgaan met alle persoonlijke gegevens.

Sinds 2018 gelden in de hele EU nieuwe privacywetgeving;  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze nieuwe wet zijn er nieuwe verplichtingen die erop gericht zijn om:
– uw gegevens beter te beveiligen;
– u als patiënt meer controle te geven over uw gegevens;
– de huisartsen en zorgverleners te stimuleren gericht beleid te maken op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

Onze procedures zijn waar nodig aangepast op deze nieuwe privacywetgeving. We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld van Stichting Privacy zorg. Het is ons streven uiteraard om op alle manieren zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens. Desgewenst kunt u dit privacyreglement hieronder downloaden. Hieronder treft uw ook een aanvraagformulier voor inzage, afschrift correctie of vernietiging van uw medische gegevens.

Privacyverklaring AVG Huisartsenpraktijk Het Veer

aanvraagformulier medische gegevens