Klachtenregeling


De medewerkers van bovengenoemde huisartsenpraktijken doen hun best om goede huisartsenzorg te leveren aan alle patiënten.

Toch kan het zo zijn dat er voor u als patiënt een reden is om een klacht te uiten over de geleverde huisartsenzorg.

Om de behandelrelatie goed werkbaar te houden en de zorgverlening zo nodig te verbeteren, delen de huisartsen u mede dat uw klacht welkom is. Uw klacht zal zorgvuldig worden behandeld.

U kunt uw klacht mondeling melden aan een van de medewerkers of aan de huisarts. Ook kunt u uw klacht schriftelijk indienen aan het adres van de huisartsenpraktijk onder vermelding van uw naam en contact mogelijkheid. Hiervoor is een formulier verkrijgbaar bij de assistente. Er zal binnen een aantal werkdagen contact met u worden opgenomen door de klachtencoördinator. Daarna zal  de klacht zo laagdrempelig mogelijk met u worden besproken en behandeld.

Heeft u hulp of advies nodig buiten de huisartsenpraktijk om, dan kunt u zich wenden tot:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE): www.skge.nl of tel. nr: 088-0229100

Of kijkt u op de site van de Rijksoverheid: waar kan ik terecht met een klacht over een arts of zorginstelling