Praktijkondersteuner


Praktijkondersteuner Somatiek

Vanaf 2004 werkt de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. Een praktijkondersteuner is een doktersassistente of verpleegkundige die na een 2-jarige vervolgopleiding taken van de huisarts over kan nemen. Dit zijn taken die niet altijd door een arts uitgevoerd hoeven te worden.

De controles en behandelmogelijkheden van patiënten met een chronische ziekte zijn de laatste jaren steeds uitgebreider geworden. Voor het handhaven en verbeteren van de kwaliteit worden een aantal taken en controles in de huisartsenpraktijk  volgens een protocol uitgevoerd. De praktijkondersteuning is een aanvulling op en uitbreiding van de zorg. De praktijkondersteuner heeft regelmatig overleg met de huisartsen.

Taken van de praktijkondersteuner:

  • Begeleiden van en uitvoeren van controles bij patiënten met hoge bloeddruk, hoog cholesterol, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, astma en COPD.
  • Begeleiden van patiënten bij het stoppen met roken en afvallen.
  • Uitvoeren van longfunctieonderzoeken
  • Uitvoeren van holteronderzoeken
  • Uitvoeren van enkel arm index (een maat om te bepalen of iemand vernauwingen heeft in de slagaders van de benen).
  • Bezoeken van ouderen in het kader van ouderenzorg of na ziekenhuisopname.

Onze praktijkondersteuners Somatiek zijn Emmalie van Rij, verpleegkundige met opleiding praktijkondersteuning en Sonja Huisman, een doktersassistent met de vervolgopleiding praktijkondersteuning.

Zij zullen afspraken met u maken voor hun eigen spreekuur en de huisartsen zullen  u mogelijk ook naar hun spreekuur doorverwijzen.

 

Praktijk ondersteuner GGZ

Annemarie Lie Pauw Sam en Rashree Ramawadhdoebe zijn praktijkondersteuners GGZ.

Zij kunnen u binnen de huisartsenpraktijk middels een aantal gesprekken ondersteunen indien er sprake is van psychische problematiek. Een verwijzing naar hen verloopt altijd via de huisarts.