Praktijkinformatie


Huisartsenpraktijk Het Veer

Dhr. M. Rotsteeg

Mevr. C.J.V. Faber

Burgemeester Brandtstraat 56 a
2841 XD Moordrecht
Telefoon 0182-372315
optie 1: spoed
optie 2: recepten herhalen
Faxnummer: 0182-375755

Tijdens de waarneming kunnen uw medische gegevens elektronisch worden geraadpleegd. Op dit moment is het zo dat in onze afwezigheid, tijdens kantooruren, de collega-huisartsen uit Moordrecht uw medische dossier kunnen raadplegen en dat zij de contacten ook rechtstreeks kunnen verwerken in uw dossier. Buiten kantooruren en op weekend- en feestdagen kunnen de waarnemende huisartsen op de Huisartsenpost Midden-Holland een gedeelte van uw dossier inzien, mits u daar persoonlijk toestemming voor gegeven heeft. Als u dit nog niet gedaan hebt is het vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk dat zij uw dossier kunnen inzien. Mocht u principieel bezwaar hebben tegen het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens dan moet u dit bij de assistente kenbaar maken. Wij schakelen dan deze mogelijkheid uit.

U moet actief toestemming geven voordat uw medische gegevens elektronisch uitgewisseld mogen worden. Kijkt u voor meer informatie op www.vzvz.nl of www.ikgeeftoestemming.nl.

Om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben we hierover praktijk breed afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een privacy protocol. Wilt u hier meer over weten, vraag het dan aan onze assistente.