Inschrijven


Hieronder kunt u het inschrijfformulier downloaden. Deze dient u uit te printen, volledig in te vullen en in te leveren in de praktijk.

U dient er zelf zorg voor te dragen dat uw vorige huisarts u uitschrijft en uw gegevens naar de nieuwe huisarts komen.
Wij verzoeken u een afspraak te maken om kennis te maken met uw nieuwe huisarts en eventuele bijzonderheden over uw voorgeschiedenis en medicatiegebruik te komen bespreken.

Wisseling van huisarts
Het is in Moordrecht niet zonder overleg mogelijk om van huisarts te wisselen. Bij huwelijk of samenwonen bent u vrij zich samen bij een van uw huisartsen in te schrijven. U kunt ook uw eigen huisarts behouden indien u dit wenst.

Bij onvrede over uw huisarts, verzoeken wij u dit met hem/haar te bespreken. Indien u samen met uw huisarts tot het besluit komt dat een keuze voor een andere huisarts in Moordrecht voor u de beste oplossing is, dan kunt u aan geven wie dat zal worden . U kunt zich dan aanmelden als nieuwe patiënt en een kennismakingsgesprek regelen om een en ander even toe te lichten aan uw nieuwe huisarts. Er is een afspraak tussen de huisartsen dat een dergelijke wisseling van huisarts ook onderling besproken wordt. Na akkoord van uw nieuwe huisarts zullen uw gegevens doorgestuurd worden.

Inschrijfformulier