Andere spreekuren


Onze praktijkondersteuners (POH) en assistentes verzorgen de volgende speciale spreekuren:

 • Diabetes Mellitus type 2
 • Astma en COPD
 • Hart- en vaatziekten
 • Bepalen van risicoprofiel voor hart- en vaatziekten
 • Hypertensie (hoge bloeddruk)
 • Stoppen met roken
 • Psychische klachten
 • Wratten spreekuur
 • Oren uitspuiten
 • Uitstrijkjes i.h.k.v. bevolkingsonderzoek

Verder vindt u in ons gezondheidscentrum:

 • Fysiotherapie
 • Thuiszorg
 • Ergotherapie
 • Diëtiste
 • Sociaal team
 • Verloskunde
 • Podotherapie