Arts in opleiding (AIOS)


Per 1 maart 2021 is er bij ons een AIOS in de praktijk.

Zijn naam is Dhr. S. Hulsbos

In het verleden hebben er meerdere AIOS in de praktijk gewerkt.

Een AIOS heeft de studie tot basisarts voltooid, en is gedurende 1 jaar van de vervolgopleiding tot huisarts in de praktijk werkzaam. De totale duur van de huisartsenopleiding is 3 jaar. In de tijd dat een AIOS in de praktijk werkzaam is doet hij zelfstandig spreekuur. Tijdens of na afloop van het spreekuur van de AIOS worden de patiëntencontacten met de huisarts doorgesproken. Regelmatig hebben ze ook gezamenlijk spreekuur, zodat ze van elkaar kunnen leren.