Afspraak maken


Afspraken 0182-372537 optie 3

Spreekuur op afspraak

Op iedere werkdag wordt er spreekuur gehouden. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is hiervoor opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken over de aard van de klacht en het termijn waarop uw klacht moet worden beoordeeld. De assistente is (net als uw huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.15 uur en 10.00 uur.

Telefonisch contact

Tussen 11:00 uur -12:00 kunt u bellen voor uitslagen van onder andere radiologisch- en laboratoriumonderzoek. Het kan zijn dat de huisarts zelf de uitslagen met u wilt bespreken. Het is belangrijk dat uw telefoonnummer op de huisartsenpraktijk bekend is. Controleer daarom regelmatig of het telefoonnummer dat wij van u hebben nog klopt. Als u telefonisch overleg met één van de huisartsen wilt, kunt u daarvoor een afspraak maken bij de assistente.

Meer tijd

Een huisarts heeft ongeveer 10 minuten de tijd voor een consult. Heeft u meerdere klachten of vragen? Of schat u in dat u meer tijd nodig heeft? Geef dit aan bij het maken van de afspraak; we kunnen er rekening mee houden in de agenda.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het spreekuur te komen. Realiseert u zich ook dat de huisarts beter zijn werk kan doen op de huisartsenpraktijk waar hij al het onderzoeksmateriaal en uw medische gegevens bij de hand heeft.

Afspraak afzeggen

Belt u ons tijdig als u verhinderd bent?